Menu

Sądowe sprawy - prawo dla każdego

Sądowe sprawy to blog przeglądający ciekawe orzeczenia sądów cywilnych.

Działanie w imię uzasadnionego interesu społecznego

adwookat

Zawarty w skardze kasacyjnej wywód prawny zawiera dwa zasadnicze wątki: po pierwsze, bronione jest stanowisko, że działanie pozwanych nie miało charakteru bezprawnego; po drugie, zadośćuczynienie pieniężne zostało zasądzone bez bliższego wskazania pr... więcej

© Sądowe sprawy - prawo dla każdego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci